تهران نیوز - صفحه 5

شرایط جدید دختران عربستانی برای ازدواج به یکی از موضوعات جذاب روزهای اخیر در شبکه های اجتماعی تبدیل شده است .به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، شرایط جدید دختران ع