تهران نیوز - صفحه 4

مهدی قائدی روی تخت بیمارستان گفت: خودم را به دربی خواهم رساند!به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، مهدی قائدی روی تخت بیمارستان گفت: خودم را به دربی خواهم رساند! باز