تهران نیوز - صفحه 4

هتل دار ۴۰ ساله ای که توسط افراد ناشناس در مشهد ربوده شده بود با تلاش ۴۸ ساعته کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی در حالی از چنگ گروگانگیران رهایی یافت که آدم رب