تهران نیوز - صفحه 3

عزت الله ضرغامی رییس پیشین صداوسیما دیروز برای برداشتن کیسه صفرا در بیمارستان بستری شد.به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، عزت الله ضرغامی رییس پیشین صداوسیما دیروز