تهران نیوز - صفحه 2

مدیر کانون فرهنگی راه انقلاب گفت: امروز برنامه نظام سلطه در ایران این است که با فروپاشی خانواده ها و زیادشدن طلاق جنس مؤنث را آلوده کنند دشمن در حال کار است و