تهران نیوز - صفحه 2

استاد زمین شناسی دانشگاه خوارزمی گفت: زمین لرزه ۴.۳ ریشتری فیروزکوه زمین لرزه اصلی بود و هیچ خطری پایتخت را تهدید نمی کند.به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، استاد