خرید کتاب سکه طلا

تهران نیوز

حمید درخشان بعد از توافق با مدیریت باشگاه نفت به‌عنوان سرمربی جدید نفت انتخاب و قرارداد را امضا کرد.به گزارش تهران نیوز ، علی کریمی برکنار شد ! ، حمید درخشان یعد از توافق با مدیریت باشگاه نفت بعنوان سرمربی جدید نفت انتخاب و قرارداد را امضا کرد.با توجه به