ال کارنیتین، که اغلب به نام کارنیتین شناخته می شود، یک آمینو اسید است. مرکز پزشکی دانشگاه مریلند، توضیح می دهد که این ماده می تواند به بدن شما کمک کند تا از طر