کتاب سکه های ماشینی قاجار

تعامل

خییریه همت نوشت: این فراخوان برای تهیه جهیزیه یک عروس آبرومند است.اقای ع.ن ۴۶ ساله دارای دو فرزند و فعلا بیکار است. تا چند ماه پیش به عنوان نیروی خدماتی در یک شرکت مشغول کار بودند که به دلیل ورشکستگی شرکت ایشان نیز بیکار می شوند.منزلی هم که در ان زندگی می