سکه ها جشنواره تخفیف

تعامل

خیریه همت نوشت: این فراخوان برای ترخیص یک بیمار نیازمند است.مطلع شدیم مادری ۷۰ ساله بر اثر حادثه ای دچار خونریزی مغزی شده و مورد عمل جراحی اورژانسی در یکی از بیمارستان های تهران قرار گرفته است .همسر این خانم بعد از تحمل یه دوره بیماری طولانی و پر هزینه چن