تسنیم - صفحه 7

یکی از ماموران ارشد پلیس فدرال آمریکا "اف بی آی" به دلیل ارسال پیام های انتقادی از رئیس جمهور این کشور از کار اخراج شد. به گزارش گروه بین الملل خبرگز