خرید سکه کلکسیونی

تسنیم

- صفحه 7

به اعتقاد کارشناس مسائل جهان عرب انتخابات پارلمانی عراق در این دوره بسیار مهم تر از انتخابات پیشین خواهد بود چراکه بسیاری از گروه های سیاسی این کشور دنبال کنار گذاشتن سهمیه بندی هایی هستند که آمریکا در سال ۲۰۰۹ مشخص کرده بود عبدالهادی ضیغمی کارشناس مسائل