تسنیم - صفحه 6

رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی معرفی کردن سخنگوی وزارت امور خارجه به عنوان نماینده این کشور در سازمان ملل متحد است. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به ن