ایران آنتیک

تسنیم

- صفحه 6

در تاریخ جهان مشاهیری هستند که هر کدام به علتی نامعلوم به سرنوشتی عجیب دچار شدند و دیگر هیچکس از آنها اثری ندید به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم در طول تاریخ جهان افراد مشهوریوجود داشتند که سرنوشتی شوم گریبان آنها را گرفت و هر کدام به طرز باورنکردن