تسنیم - صفحه 5

کاپیتان سابق یوونتوس از هم تیمی قدیمی اش در این تیم که دستکش هایش را آویزان کرد، تمجید به عمل آورد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آلساندرو دل پیرو می گوید می داند ک