تسنیم - صفحه 395

تک نرخی کردن دلار و عرضه دولتی آن به قیمت ۴۲۰۰تومان آخرین نمونه از تلاش برای حل مشکلات پیچیده چند بعدی از طریق برگزیدن راه حل های تک بعدی بسیط است. به گزارش گر