تسنیم - صفحه 3

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: حجت الاسلام منتجب نیا برخی مسئولیت های اجرایی حزب را به شورای اجرایی واگذار کرده است. مهدی رسول پناه عضو شورای مرکزی حزب اع