خرید سکه کلکسیونی

تسنیم

- صفحه 3

بزرگ ترین مشکلشان این است که بدن این بیماران تاول می زند و به لباس هاشان می چسبد صبح که از خواب بیدار می شوند با یک وضعیت بد از نظر چسبندگی مواجه هستند به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم وقتی که قرار شد بر روی سوژه جدید کار کنم مانند همیشه به جمع آور