تسنیم - صفحه 3

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: هنرمندان ایرانی باید به هتل ها، برج ها و مراکزی که خواستار استفاده از صنایع دستی برای ت