تسنیم - صفحه 2

به دنبال آشوبگری و حمله تفاله های داعش در پوشش دراویش، به بهانه آزاد کردن فردی که به اتهام سرقت و با شاکی خصوصی دستگیر شده است ۵ تن از نیروهای انتظامی و بسیجی