تیم آلکمار در مصاف خارج از خانه هفته نوزدهم اردویژه هلند به تساوی بسنده کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رویارویی بامداد امروز (شنبه) تیم های اوترخت و آلکمار در ن