دومین روز از رقابت های جام جهانی تیراندازی العین امارات با مسابقات تپانچه بادی ۱۰ متر مردان پیگیری شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در رقابت های امروز مهدی زمانی و