کتاب سکه های ماشینی قاجار

تراز

تراز: دبیر انجمن برنج با انتقاد از واردات بی رویه این محصول در فصل برداشت، گفت: سطح زیرکشت برنج در استانهای غیرشمالی افزایش یافته و وزارت جهاد نتوانسته این مساله را کنترل کند. به گزارش تراز ، جمیل علیزاده شایق از واردات بی رویه برنج در