خرید کتاب سکه طلا

تدبیر

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در جریان بازدید از نمایشگاه تاکید کرد ایران تحت هیچ شرایطی حاضر به مذاکره در مورد هیچ بندی از برجام نیست دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور تصریح کرد در مورد برنامه موشکی خود با هیچ شخصی مذاکره نمی کنیم وی افزود توان دفاع