خرید کتاب سکه طلا

تحلیلها

تحلیل تکنیکال افرا افرا در تایم فریم روزانه در کانال صعودی میان مدت با برخورد به سقف کانال وارد اصلاح شده و در حال حاضر در محدوده کف کانال با حمایت استاتیک ۲۸۰۰ ریال روبروست و در صورت از دست دادن این محدوده، کف بعدی سهم در ۲۴۵۰ ریال قرار دارد. در صورت برگ