خرید کتاب سکه طلا

تامین اجتماعی

استاندار گیلان در بازدید از بخش های مختلف بیمارستان تامین اجتماعی حضرت رسول اکرم(ص) رشت و بررسی روند اجرای طرح ارتقاء هتلینگ این بیمارستان، ضمن عیادت از بیماران گفت: بیمه شدگان تامین اجتماعی از دریافت خدمات درمانی این بیمارستان رضایت کامل داشتند و موفقیت