کتاب سکه های ماشینی قاجار

تامین اجتماعی

تا پایان خرداد سال جاری 17 هزار و 314 مرکز خدمات تشخیصی و درمانی مستقل در سراسر کشور طرف قرار داد سازمان تامین اجتماعی هستند به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان از مجموع مراکزخد