تابناک - صفحه 7

نتایج بازی هایی که استقلال در آن ها گل خورده نشان می دهد استقلال فقط در یک بازی که گل خورده است، توانسته مسابقه را در پایان ببرد! دروازه استقلال در بازی با سای