تابناک - صفحه 5

قهرمان وزنه برداری المپیک لندن با دخترش سلین در روز برفی تهران به بیرون زده و این عکس را در صفحه اجتماعی اش به اشتراک گذاشته است.