تابناک - صفحه 4

بر اساس گزارش ها، سفر بانوی اول آمریکا به نیویورک با جت های نیروی هوایی این کشور، پیش از نقل مکان به کاخ سفید و در حدود 675 هزار دلار هزینه داشته است. بر اساس