امیرحسین صدیق به مسافران ترکیه و دبی پیشنهاد کرد که مکان های دیدنی ایران را ببینند. امیرحسین صدیق بازیگر Actor «قصه های تابه تا» در اینستاگرام Instagram تصویری