نتایج یک تحقیق از 12 کشور در چهار قاره نشان داد که محصول برنج بنگلادش و سریلانکا بیشترین سطح کادمیم را دارد. در حالی است که این دو کشور بالاترین سرانه مصرف برن