رئیس کلانتری ۱۶۱ ابوذر از متلاشی کردن باند مواد مخدر خبر داد و در شرح این خبر افزود: این افراد با جاسازی مواد مخدر از نوع شیره تریاک در ترمه های پارچه ای مواد