بیژن ذوالفقارنسب در خصوص برد شب گذشته تیم ملی ایران مقابل مراکش، اظهار داشت: برد خوبی بود و معلوم بود بازی از سوی تیم ملی کشورمان با برنامه جلو می رود. وی در پ