جواد جبله دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملارد از دستگیری عوامل دفع غیرقانونی زباله های عفونی بیمارستانی در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: بیمارستانی که به د