امام خمینی (ره) در دیدار زائران حج بیت الله الحرام سال ۱۳۶۵ گفتند: کالا هایی که در حجاز به حجاج محترم عرضه می شود، آنچه مربوط به امریکای مخالف با آرمان های اسل