ترکیب تیم ملی ایران مقابل ترینیداد و توباگو اعلام شد به گزارش بولتن نیوز، ترکیب تیم ملی ایران مقابل ترینیداد و توباگو اعلام شد سید حسین حسینی، روزبه چشمی، محمد