شاید اسم کوسه ترسناک باشد اما این ربات با جمع آوری زباله های درون آب های شهری جلوی رسیدن آن ها را به دریا و اقیانوس را می گیرد. به گزارش بولتن نیوز، زباله های