بهار نیوز - صفحه 7

گروه بین الملل: آلمان از تصمیم خود مبنی بر اختصاص کمک های مالی به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار به عراق و مناطقی در سوریه خبر داد. وزارت خارجه آلمان در بیانیه ای پس از ب