بهار نیوز - صفحه 6

گروه سیاسی: شب گذشته مراسم عروسی دختر رییس جمهور حسن روحانی به دور از تشریفات معمول و صرفا به صرف شربت و شیرینی برگزار شد. این روایت دیده بان دولت است. به گزار