گروه بین الملل: رئیس جمهور کره جنوبی در سفری غیر منتظره به کره شمالی با رهبر این کشور دیدار و گفتگو کرد. مقام های کره جنوبی هدف از سفر کیم جائه اون در روز جمعه