سکه ها جشنواره تخفیف

بلاغ

فرماندار ویژه تنکابن با اشاره به افزایش رغبت برای انجام تخلف در حوزه روستاها، گفت: این یک چالش اساسی است که در طرح هادی ایجاد شده و باید برای آن نیازسنجی شهرستان در نظر گرفته شود. به گزارش بلاغ به نقل از تنکابن24، سید امیر حس