مدیر واحد صدور آرم سازمان ترافیک شهرداری تهران جزئیات ثبت نام طرح ترافیک ۹۷ را تشریح کرد.به گزارش بلاغ، مصطفی قنبرنژاد با بیان اینکه از ۲۶ اسفندماه ثبت نام برای