پایگاه بصیرت ◄ دفتر نظارت بر دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا در اعمال تحریم های جدید نام ۲۰ بانک و شرکت سرمایه گذاری ایرانی را در فهرست تحریم ها قرار