در جشنواره استثنوایی پول پارو کن ( کلیک کنید ) وبسایت رسمی برنامه نود - تعهد در دفاع و خلاق در حملات باعث شد که رضاییان بهترین نمره را از سایت های آماری بگیرد.