نتایج آخرین نظرسنجی ایسپا در خرداد ماه سال جاری نشان می دهد ۷۹ درصد از استفاده کنندگان پیام رسان تلگرام، پس از فیلتر در تلگرام مانده ­اند.طبق اعلام مرکز یادشده،