خبرگزاری فارس: منابع روس گزارش کردند، وزارت بازرگانی آمریکا تحریم های جدیدی علیه 12 شرکت روس وضع کرده که قرار است به زودی اعلام شود. بنا بر گزارش «شبکه ر