به گزارش بانک مردم، شرکت سپرده گذاری مرکزی اسامی پرجمعیت ترین شرکت های بورسی و فرابورسی را تا پایان آبان ماه معرفی کرده است.بر اساس آمار اعلام شده بانک ها و موس