پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: رهبری تضمین بانکهای اروپایی برای ایجاد دریافت وجوه تجاری با ایران را یکی از شروط برجام اروپایی برشمرد.به گزارش بانک مردم، آیت الله