پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: مدیرعامل شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف از ایجاد قابلیت مسدودسازی درگاه های پرداخت، کارت و حساب های بانکی فعال در حوزه قمار و شرط