طرفداران داستان های مصور شخصیت «فلش» که علاقه مند به دیدن اولین فیلم مستقل با محوریت این ابرقهرمان دنیای دی سی کامیکز هستند، باید بیشتر برای این اتف