سکه ها جشنواره تخفیف

ای استخدام

بزرگترین تولید کننده قطعات خودرو ، به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز به شرح جدول ذیل جهت همکاری در تهران دعوت به عمل می آورد.ردیفعنوان شغلیرشته تحصیلیجنسیتسوابق کاریمهارت های مورد نیاز۱مدیر کیفیمهندسی صنایعمهندسی مکانیکآقاحداقل ۵ سالتسلط بر قطعات خودر