مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان مشهد جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.عنوان شغلیرشته تحصیلیمهارتها و