گروه دانشگاه ــ دوره آنلاین «معنویت از سنت تا مدرنیته» با ارائه وحید سهرابی فر در مرکز یادگیری الکترونیکی و آزاد دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار خواهد شد. به گزار