استاندار اصفهان با بیان اینکه جمهوری اسلامی عمل به قرآن را مبنای حرکت خود قرار داده است، گفت: وظیفه سنگین ما و مسئولان حاکمیتی این است که با رفتار، قلم و فکر خ