نحوه برخورد ترامپ با عربستان در رابطه با پرونده خاشقجی نشان می دهد وی به کمک ریاض برای مقابله با تهران نیاز دارد. به گزارش ایلنا، گاردین امروز-پنجشنبه- در گزار