یک مقام ارشد نفتی چینی گفت که پروسه خرید نفت ایران همزمان از سوی دو طرف، آغاز شده است. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، چین بر خلاف تحریم های آمریکا، از نفت خا