فردی که با شلیک گلوله به دیوار، برادرزن خود را تهدید کرده بود بازداشت شد. به گزارش ایلنا، سرهنگ سید مراد پیروندی رییس کلانتری ۱۸۱ عوارضی درباره جزییات این حادث