ایسکا نیوز - صفحه 84

بر اساس گزارش ارزشیابی کیفیت خودروهای ساخت داخل در آبان ماه امسال ۷ خودروی بی کیفیت بازار اعلام شدند. به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ مطابق گزارش ارزشیابی خود