ایسکا نیوز - صفحه 7

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در خصوص گفت و گوی ملی اظهار داشت : گفت و گوی دائمی بین احزاب و افرادی که وفاداری خود را ثابت کردند یک اصل درست و نیاز واقعی است. محمد