ایسکا نیوز - صفحه 7

دومین جشنواره ملی فیلم ایثار ۲۵ خرداد ماه را به عنوان آخرین مهلت ثبت نام فیلم ها در جشنواره اعلام کرد. به گزارش ایسکانیوز به نقل از ستاد خبری دومین جشنواره فیل