ایسکا نیوز - صفحه 6

دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان کرمان گفت: تعداد ۹ نفر به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی کشور، اغتشاشات دی ماه گذشته در کرمان بازداشت هستند. به گزارش ایسکانیوز،