ایسکا نیوز - صفحه 6

پس از امضای برجام نیز ارتباطات بانکی به روال عادی باز نگشت. به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ سوییفت آنچنان که در سایت آن درج شده در سال 1973 با اتصال 239 بانک