ایسکا نیوز - صفحه 5

عضو هیئت رئیسه مجلس از برگزاری جلسه غیرعلنی خانه ملت با حضور وزیر دفاع در روز دوشنبه خبر داد. به گزارش ایسکانیوز، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس، ا