ایسکا نیوز - صفحه 2

جلسه کمیسیون سیاسی _ اجتماعی مجلس خبرگان رهبری عصر روز گذشته در قم برگزار شد. به گزارش ایسکانیوز س ، جلسه کمیسیون سیاسی _ اجتماعی مجلس خبرگان رهبری عصر روز گذش