کتاب سکه های ماشینی قاجار

ایسکا نیوز - صفحه 2

شانزدهمین کنگره مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی آغاز به کار کرد افتتاحیه این کنگره شب گذشته در شیراز برگزار شد این کنگره جهت تبادل اطلاعات درباره آخرین پیشرفت های حوزه آنکولوژی و هماتولوژی است که در حاشیه افتتاحیه آن قلم داروی ضدسرطان جدید و تولید داخل معرفی