سفیر آمریکا در اتریش در گفت وگو با یک از روزنامه های این کشور ضمن حمایت کامل از مواضع کشورش درباره توافق هسته ای با ایران و روابط با کشورهای اروپایی در عین حال