ایران آنتیک

نشست ادبی مثنوی مولانا یکشنبه 5 آذرماه ساعت 16 با خوانش و تفسیر ابیاتی از مثنوی در مجتمع فرهنگی هنری نور برگزار می شود به گزارش ایسکانیوز از مراکز فرهنگی هنری منطقه 5 نشست ادبی مثنوی مولانا با شرحی بر ابیات مثنوی توسط سیدمحمد حسینی پژوهشگر و کارشناس ادبی