رئال مادرید توانست در سال ۱۹۵۲ قهرمان رقابت هایی به نام جام جهانی کوچک شود.به گزارش ایسنا، رئال مادرید در سال ۱۹۵۲ روزهای طلایی خود را سپری می کرد. در این سال س