نهمین جشن مستقل فیلم کوتاه ایران و همچنین افتتاح ویترین اختصاصی فیلم کوتاه در موزه سینما، عصر دوشنبه - ۲۹ مرداد - در سینماتوگراف موزه سینما برگزار شد. در این مر