نیم نگاه دولت نباید وارد مقوله های حمایتی کسب و کارهای نو شود چرا که مشکل کنونی استارتاپ ها مشکل اکوسیستم است، نه پول و وام دادن . رشد استارتاپ ها در بازار سنت