شرکت IBM با انتشار گزارش جدید خود اعلام کرد در فصل نخست سال ۲۰۱۸ میلادی بهتر از پیش بینی های قبلی خود را نشان داده است و اعمال «ضروریات استراتژیک»