مجلس مصر با تصویب لایحه ای اجازه نظارت بر برخی کاربران شبکه های اجتماعی را صادر کرد. قانون جدید برای اجرا باید مورد تائید عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری این کشور