ایرنا - صفحه 6

رئیس فوریت های پزشکی 115 اندیمشک پنجشنبه شب به خبرنگار ایرنا گفت:در این حادثه تصادف که عصر امروز در نزدیکی شهر حسینیه در محدوده روستای گلخانه و در 25 کیلومتری