ایرنا - صفحه 6

به گزارش روز جمعه ایرنا به نقل از دویچه وله، این حادثه عصر امروز در شهر «لوبک» در شمال آلمان رخ داد.پلیس هم اکنون خیابان های منتهی به محل حادثه را مسدود و یک م